Send SMS besked

Du kan sende en SMS besked til en mobil telefon fra www.Flintegarden.dk, du skriver blot modtagerens mobil nummer, og dit navn (afsender) - så kan du skrive en besked på op til 500 tegn.

Efter du har trykket send - skal du trykke ´tilbage´ eller tryk på index-side i menuen til venstre.

Mobilnummer :
Afsender :
SMS - Besked :